huisregels

Huisregels

De wachtkamer
– Gelieve zich bij binnenkomst melden.
– Honden dienen kort aangelijnd te zijn.
– Katten dienen in een degelijk vervoersmandje te zitten.
– Sommige honden en/of katten zijn bang houd hier rekening mee en laat dieren elkaar niet naderen.
– Een ongelukje (plassen en/of poepen) in de wachtkamer kan voorkomen. Meld dit aan de balie a.u.b.
– Honden waarvan bekend zijn dat deze agressief kunnen reageren dienen een muilkorf/snuitband te dragen of buiten te wachten totdat u wordt geroepen door de dierenarts.

Omgangsvormen
– Wij gaan respectvol met elkaar om.
– U bent andere cliĆ«nten of bezoekers niet tot last.
– Schelden, spugen, discriminerende taal, schreeuwen, bedreiging of fysiek geweld accepteren wij niet.
– Wanneer er niet voldaan wordt aan de bovenstaande omgangsvormen staken wij de behandeling en verzoeken wij u om een andere dierenarts te zoeken.

Afspraken
– Voor een bezoek aan de dierenarts moet altijd vooraf een afspraak gemaakt worden.
– Indien u verhinderd bent om op consult te komen dient u zich minimaal 6 uur van te voren af te melden.
– Indien u verhinderd bent voor een operatie dient u zich minimaal 24 uur van te voren af te melden.
– Indien u zich niet tijdig afmeldt of niet op komt dagen kunnen wij kosten in rekening brengen.
– Wij verzoeken u een bij veel vragen een telefonisch consult aan te vragen. Aan de balie kunnen wij uw privacy niet garanderen.

Aansprakelijkheid
– Het betreden van en verblijf in ons pand is voor u en uw huisdier voor eigen risico.

Betalingen
– Na een consult dient er contant of met PIN te worden afgerekend.
– Bij betalingen per creditcard rekenen wij extra kosten
– Voor een goede behandeling is het soms noodzakelijk dat uw dier meerdere keren op controle komt.
– Aangezien deze herhalingsconsulten tijd kosten, vragen wij uw begrip voor het feit dat deze consulten niet kosteloos zijn.

Terugname van goederen
– Verkochte medicijnen worden slechts teruggenomen ter destructie (wettelijke eis). Er vindt geen geldelijke teruggave plaats.
– Voeding mits ongeopend en met een gedegen houdbaarheidsdatum mag binnen 14 dagen geretourneerd worden.

Verstrekken van medicijnen
– Voor sommige medicijnen, zoals antiparasitica is geen recept nodig.
– Recept plichtige middelen mogen alleen verstrekt worden tijdens en na een consult of na overleg met de dierenarts.
– Sommige middelen, zoals vaccinaties, mogen alleen door een dierenarts worden toegediend.

Stadspas en ADAM regeling
– U heeft een stadspas met groene stip.
– Wanneer u aanspraak wilt maken op de regeling regelt u dit zelf met de dierenambulance.
– U vraagt uw voucher uiterlijk 24 uur van te voren aan en maakt vervolgens een afspraak bij ons.
– Bij het maken van uw afspraak vermeldt u dat dat u gebruik wilt maken van de stadspas regeling.
– Mocht u onverhoopt de voucher achteraf pas regelen dan voldoet u het gehele bedrag.
– Wanneer wij de regeling met terugwerkende kracht in werking zetten brengen wij 15,- administratie kosten in rekening.
– Deze regeling vervalt na 14 dagen, de voucher is dan niet langer geldig voor de voorafgaande klacht.